Multifunctionele trailer

De laatste trailer uit een serie van drie hebben wij mogen toevoegen aan ons wagenpark. 

In deze 13,60 meter lange trailer kan een maximale lading van 3 meter hoog en kan het achterportaal verbreed worden tot 3,40 meter breed. 

De trailer is voorzien van een hef & schuifdak. Dit in combinatie met een 9 meter lange coilgoot. Maar ook is deze trailer ADR & LZV uitgerust. 

 

Deze trailer is voorzien van prachtige reclame van onze klant Mark Climate Technology. 

Multifunctionele trailer